Skoreparationer

Henry

 

 

En av våra specialiteter är att klacka, sula dina skönt ingångna randsydda skor.

En av våra specialiteter är att klacka, sula dina skönt ingångna randsydda skor.

Jimmy